ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2566 ที่ผ่านมา ญี่ปุ่นประสบภัยหนาวที่รุนแรงที่สุดฤดูกาลหนึ่ง เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติ มีหิมะตกหนักในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ

พายุหิมะที่รุนแรงส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเครือข่ายการขนส่ง เนื่องจากยานพาหนะและรถไฟท้องถิ่นถูกหิมะขวางกั้น โดยมีผู้คนหลายพันคนติดอยู่ภายใน และเที่ยวบินต้องถูกยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น ซึ่งเมืองมานิวะมีหิมะตกสูงถึง 93 ซม. ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง

ภาพด้านบนได้มาจากการบันทึกโดยเครื่องมือบนดาวเทียม Copernicus Sentinel-2 เมื่อวันที่ 26 มกราคม แสดงให้เห็นคาบสมุทร Nemuro ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะทางตอนเหนือของญี่ปุ่น

ดาวเทียม Copernicus Sentinel ให้ข้อมูลแบบเปิดและฟรีซึ่งใช้ในการตรวจสอบการปกคลุมของหิมะ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของกระบวนการทางสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจทั่วโลก

The imagery, data and information produced by the Copernicus programme of the European Union is made available on a full, free and open basis to businesses, scientists and citizens.

This Image of the Day may be reused freely and without prior authorisation by the media provided the following attribution is included:

Credit: European Union, Copernicus Sentinel-X imagery