หายนะน้ำมันรั่วที่ใดในโลกเหมือนกันหมด – อุตสาหกรรมปิโตรเลียมเลิ่นเล่อ รัฐบาลง่อยเปลี้ย

ผู้เขียนบทความนี้คือ Michael White เขาเป็น Adjunct Professor, Global Change Institute at University of Queensland  บทความนี้เขียนเมื่อ 21 มิถุนายน 2011เพื่อตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการมีองค์กรภายใต้สหประชาชาติที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่งเป็นการเฉพาะ มันจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่? จากรายงานของรัฐบาลสหรัฐเรื่องสาเหตุการระเบิดและรั่วไหลของบ่อน้ำมัน Macondo ในอ่าวเม็กซิโก หรือรู้จักกันว่า … More

Rate this: