พื้นที่รอบฟูจิซังร้อนกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในญี่ปุ่น 1 องศาเซลเซียส

ภาพนี้บันทึกด้วยเครื่องมือบนดาวเทียม Sentinel-2 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2565 แสดงให้เห็นยอดของภูเขาไฟฟูจิในญี่ปุ่นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะที่ตกลงมาช่วงปลายเดือนธันวาคม 2564 จากการวิเคราะห์เบื้องต้นที่เผยแพร่โดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น ปี 2564 เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น โดยมีอุณหภูมิผิดปกติอยู่ที่ +0.61°C แนวโน้มนี้เด่นชัดเป็นพิเศษในบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลี่ยอ้างอิง 1.1°C ซึ่งเป็นค่าที่สูงที่สุดในหมู่เกาะญี่ปุ่นทั้งหมด ดาวเทียมในโครงการโคเปอร์นิคัสให้ข้อมูลแบบเปิดที่ช่วยให้เราสามารถศึกษาผลที่ตามมาของวิกฤตสภาพภูมิอากาศทั่วโลก และพัฒนามาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปรับตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้น

Rate this:

สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง

ภาพนี้บันทึกด้วยเครื่องมือเรดาร์บนดาวเทียม Copernicus Sentinel-1 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ถึง 1 พฤษภาคม 2564 ช่วยให้เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนาม สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ ผลที่ตามมาของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ความเค็มของน้ำที่เลี้ยงนาข้าวในพื้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีความสำคัญมากจนเกษตรกรในท้องถิ่นถูกบังคับให้แปลงนาข้าวเป็นฟาร์มกุ้ง ความเค็มที่เพิ่มขึ้นและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง Le Anh Tuan … More

Rate this:

อียิปต์เตรียม COP27 ยังไง

ปธน.อียิปต์มอบหมายให้รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ คุณ Sameh Shoukry เป็นประธาน COP27 อีเวนต์ระดับโลกที่จะมีขึ้นในเมือง #SharmElSheikh เมืองตากอากาศริมฝั่งทะเลแดงบนแหลมไซนายของอียิปต์ ตอน COP26 คนที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานคือ คุณ Alok Sharma ซึ่งลาออกจากรัฐมนตรีต่างประเทศ ฝ่ายยุทธศาสตร์ธุรกิจ พลังงานและอุตสาหกรรมของรัฐบาลสหราชอาณาจักร มาเตรียมงาน COP26 … More

Rate this:

สมาชิกรัฐสภายุโรป (EP) อนุมัติให้โรงไฟฟ้าขยะ(เทศบาล) ภายใต้แผนการซื้อขายคาร์บอนของยุโรป

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภายุโรป (EP) ได้อนุมัติให้รวมโรงไฟฟ้าขยะ(เทศบาล) หรือ Municipal Waste Incinerator เข้าไว้ภายใต้แผนการซื้อขายคาร์บอนของยุโรป (EU Emissions Trading Scheme-ETS) โดยเริ่มในปี 2569 การตัดสินใจนี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาการปล่อย … More

Rate this: