ปรากฎการณ์ทางแสงบนฟ้าปีใหม่ (The Glory of the New Year)

glory_tmo_2013355วันที่ 21 ธันวาคม 2556 เป็นทักษิณายัน(winter solstice) และครีษมายัน(summer solstice) ขึ้นอยู่กับว่าคุณอยู่ ณ ซีกโลกด้านใด เครื่องมือ MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) บนดาวเทียม Terra ขององค์การนาซาได้จับภาพสีธรรมชาตินี้ไว้  เป็นภาพนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของประเทศเปรูของปรากฎการณ์ทางแสงบนท้องฟ้าที่รู้เรียกกันว่า “กลอรี่ (Glory) ที่ส่องประกายท่ามกลางหมู่เมฆสีเทาซึ่งเป็นเมฆสตราโตรคิวมูลัสภาคพื้นทะเล

กลอรีเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่เกิดจากการกระจายแสงย้อนกลับ (backscattering) ที่ประกอบด้วยการกระจาย การสะท้อนและการหักเหของแสงผ่านละอองน้ำขนาดใกล้เคียงกันกลับมาในทิศทางของแหล่งกำเนิดแสง

กลอรีอาจประกอบด้วยวงแสงสีหลายวง เมื่อละอองน้ำมีความสม่ำเสมอของขนาด ในกรณีที่ละอองน้ำมีขนาดต่างกัน วงแสงสีที่เกิดขึ้นอาจไม่ชัดเจน

เนื่องจากเรามักพบเห็นกลอรีจากเครื่องบิน ที่ถูกล้อมด้วยละอองน้ำ(เมฆ) จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Glory of the Pilot กลอรีอาจเกิดขึ้นพร้อมกับปรากฏการณ์อื่นได้ เช่น Brocken spectre และรุ้งหมอก(fog bow) ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้ดูสวยงามแปลกตาขึ้นมาก

ปรากฎการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ยังสามารถเห็นได้จากอวกาศ ถึงแม้ว่าภาพที่ถ่ายได้จะไม่จำเป็นต้องมีลักษณะวงกลมเสมอไป

อ้างอิง

1) Atmospheric Optics About Glories. Accessed December 31, 2013

2) Comstock, K.K., Yuter, S.E., Wood, R., and Bretherton, C.S. (2007) The Three-Dimensional Structure and Kinematics of Drizzling Stratocumulus. Monthly Weather Review, 135, 3767–3784.

3) NASA image by Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response. Caption by Michael Carlowicz.

ราคาแผงเซลล์สุริยะถูกลงมากทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แข่งขันได้

price-of-solar-power-drop-graph

ปี 2556 เราได้เห็นราคาของแผงเซลสุริยะหรือโซลาร์เซลล์ลดลงอย่างรวดเร็ว อย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีราคาอยู่ที่ 0.74 เหรียญต่อวัตต์ หรือลดลงถึงร้อยละ 99 ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมา  ทำให้การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะสามารถแข่งขันได้กับแหล่งพลังงานดั้งเดิมเพื่อป้อนไฟฟ้าเข้าสู่สายส่ง ต้นทุนที่ลดลงของการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์สุริยะนี้มาจากการสนับสนุนด้านนโยบายของรัฐ ทั้งในรูปของการวิจัยและพัฒนา การรับซื้อไฟฟ้า การออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน และการสนับสนุนด้านเงินทุน

ประเทศไทยมีความเข้มแสงในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในระดับต้นๆ รัฐบาลเห็นว่าต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ปรับตัวลงต่ำมากจึงได้มีโครงการสนับสนุนภาคเอกชนและประชาชนโดยจัดให้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้าน บริษัท ห้างร้าน โรงงาน และให้การสนับสนุนในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าในอัตรามากสุด 6.96 บาท/หน่วย เป็นเวลา 25 ปี

จุดคุ้มทุนขึ้นกับชนิดอุปกรณ์ที่ติดตั้งเช่นแผงโซล่าเซลล์ ชนิดอินเวอเตอร์  เป็นต้น เพราะทั้งสองสิ่งคือ ต้นทุนหลักในการติดตั้ง  ซึ่งจากประสบการณ์การวิจัยและการทดลองพบว่าสามารถคืนทุนได้เร็วที่สุด 6 ปี (Solar farm คืนทุน 7 ปี)  และสามารถทำกำไรในการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าอีก 19 ปี

ที่มา :  http://thinkprogress.org/climate/2013/12/20/3078461/9-climate-charts-2013/ http://renewableenergythai.com)