ปริมาณแสงแดดที่ส่องลงบนพื้นที่กรุงเทพมหานคร

solar_insolation_lftsolar_insolation_rt

รังสีแสงแดดที่ส่องลงบนพื้นโลกแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ รังสีตรง (Direct Radiation) และรังสีกระจาย (Diffuse Radiation) รังสีตรงจะส่องลงบนพื้นโลกโดยไม่ถูกบดบังด้วยสิ่งกีดขวางใดๆ เราสังเกตได้ง่ายคือรังสีตรงจะทําให้เกิดเงาที่ชัดเจนเมื่อมีวัตถุบดบัง ส่วนรังสีกระจายจะกระเจิงจากการวิ่งชนกับวัตถบดบังต่างๆ เช่น เมฆ สารเคมีในชั้นบรรยากาศ

กราฟนี้แสดงปริมาณแสงแดดที่ส่องลงบนพื้นที่โลกโดยเฉลี่ย (solar insolation) ในแต่ละเดือนของเมืองสี่เมืองในทวีปต่างๆ คือ กรุงเทพฯ บราซิเลีย ซีแอตเติล และทิมบักตู โดยเฉพาะเมืองทิมบักตู ซึ่งอยู่ใจกลางทะเลทรายซะฮารารับแสงแดดอย่างเหลือเฟือตลอดทั้งปี ในทางตรงกันข้ามกับเมืองซีแอตเติล ซึ้งมีปริมาณแสงแดดโดยเฉลี่ยราว 6 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตรต่อวันในช่วงฤดูร้อน และปริมาณจะลดลงอย่างมากในฤดูหนาว ส่วนปริมาณแสงแดดที่ส่องมายังกรุงเทพและบราซิเลีย ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือเสันศูนย์สูตรและใต้เส้นศูนย์สูตรตามลำดับนั้นจะแปรตามการปกคลุมของเมฆมากกว่าเป็นอิทธิพลของฤดูกาล การใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูลในพื้นที่ประกอบกันนี้ นักวางแผนสามารถใช้ข้อมูลภูมิประเทศและข้อมูลสภาพภูมิอากาศในท้องถิ่นทำการออกออแบบและจัดวางตำแหน่งของระบบพลังงานเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำ

(ที่มา : กราฟโดย Robert Simmon จากข้อมูลของ SSE Project)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s