“ประเทศ”ของชนเผ่าอะบอริจินคือ”ระบบนิเวศ”

“ชนพื้นเมืองไม่ได้มองผืนดินว่าแยกออกจากตนเองเหมือนที่สังคมทางตะวันออกเฉียงใต้ (ของออสเตรเลีย) อาจจะมอง

หากพวกเขารู้สึกว่าระบบนิเวศเปลี่ยนไป พวกเขาจะวิตกกังวลใจ

พวกเขาจะรู้สึกคล้ายว่าสูญเสียอำนาจควบคุม “ประเทศ”  ที่พวกเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบดูแล”

Dr Donna Green
ผู้เขียน Climate change and health: Impacts on remote indigenous communities in northern Australia

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: