“ชนพื้นเมืองไม่ได้มองผืนดินว่าแยกออกจากตนเองเหมือนที่สังคมทางตะวันออกเฉียงใต้ (ของออสเตรเลีย) อาจจะมอง หากพวกเขารู้สึกว่าระบบนิเวศเปลี่ยนไป พวกเขาจะวิตกกังวลใจ พวกเขาจะรู้สึกคล้ายว่าสูญเสียอำนาจควบคุม “ประเทศ”  ที่พวกเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบดูแล”

Dr Donna Green – ผู้เขียน Climate change and health: Impacts on remote indigenous communities in northern Australia