“ประเทศ”ของชนเผ่าอะบอริจินคือ”ระบบนิเวศ”

“ชนพื้นเมืองไม่ได้มองผืนดินว่าแยกออกจากตนเองเหมือนที่สังคมทางตะวันออกเฉียงใต้ (ของออสเตรเลีย) อาจจะมอง หากพวกเขารู้สึกว่าระบบนิเวศเปลี่ยนไป พวกเขาจะวิตกกังวลใจ พวกเขาจะรู้สึกคล้ายว่าสูญเสียอำนาจควบคุม “ประเทศ”  ที่พวกเขารู้สึกว่าต้องรับผิดชอบดูแล”

Dr Donna Green – ผู้เขียน Climate change and health: Impacts on remote indigenous communities in northern Australia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s