ระดับกัมมันตรังสีในทะเลที่ฟูกูชิมาเพิ่มสูงขึ้น

รายงานข่าวจากกรุงโตเกียว ญี่ปุ่น จากการระบุของบริษัท TEPCO พบว่า น้ำทะเลรอบพื้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมามีระดับของซีเซียม-134 และซีเซียม-137 เพิ่มขึ้นมากกว่าระดับที่กำหนดไว้(ตามฎหมาย) โดยอ่านค่าซีเซียม-134 ณ จุดที่ใกล้กับเตาปฏิกรณ์หมายเลข 2 ได้ 830 เบคเคอเรลต่อลิตร เทียบกับข้อกำหนดตามกฎหมายที่ 90 เบคเคอเรลต่อลิตร ทั้งซีเซียม-134 และซีเซียม-137 เป็นอันตรายต่อมนุษย์

โฆษกของ TEPCO กล่าวว่า การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลครั้งล่าสุดพบว่า น้ำทะเลปนเปื้อนสารตริเตียมและสตรอนเตียมในระดับสูง เขาบอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรใหม่เกี่ยวกับสภาพของคนงานฟูกูชิมา 6 คน ได้สัมผัสน้ำที่ปนเปื้อนรังสีอันเป็นมาจากความผิดพลาดของมนุษย์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s