แผนที่โลกแสดงกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) (ระบายสีเขียว)

คณะเจรจานโยบายสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) กำหนดวาระหลักในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของกลุ่ม AOSIS

การดำเนินงานของกองทุนว่าด้วยการสูญเสียและความเสียหาย(Loss and Damage) เป็นความท้าทายเร่งด่วนของรัฐประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) ที่ต่อกรกับสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูจากภัยพิบัติจากสภาพอากาศสุดขั้วและผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศที่ค่อยๆ เกิดขึ้น(slow onset) ด้วยต้นทุนของการพัฒนาที่ยั่งยืน กลุ่ม Alliance for Small Island States (AOSIS) เป็นผู้นำของการผลักดันเพื่อให้แน่ใจว่าวาระว่าด้วยการสูญเสียและความเสียหายทางหรือ “L$D” ที่เป็นคำย่อ จะได้รับการรับรองว่าเป็นวาระทางการในเวทีเจรจา COP27

กลุ่ม AOSIS จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2565 เพื่อให้คณะเจรจานโยบายสภาพภูมิอากาศของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) เริ่มร่างกรอบการทำงานว่าด้วยกองทุนการสูญเสียและความเสียหาย ผู้เข้าร่วมจากประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ทะเลแคริบเบียน และแอฟริกา-มหาสมุทรอินเดีย-และทะเลจีนใต้ (AIS) ซึ่งเป็นสามภูมิภาคของกลุ่ม AOSIS จากประสบการณ์หลายปีในการเผชิญกับความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงบนพื้นดินและงานด้านเทคนิคระดับภูมิภาค

การประชุมอภิปรายถึงกรอบกองทุนในสองส่วนคือ : 1) กิจกรรมที่ควรได้รับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อจัดการกับความสูญเสียและความเสียหาย และ 2) รูปแบบการเข้าถึงกองทุน

กิจกรรมที่ไม่ใช่ทางเศรษฐกิจ เช่น การย้ายถิ่นฐานของชุมชน การบันทึกมรดกการแพทย์แผนโบราณ วัฒนธรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมรดก การสนับสนุนด้านสุขภาพจิตสำหรับการสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นต้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสาธารณะ การสนับสนุนทางการเงิน การยกเว้นชำระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ การสนับสนุนการประกันภัย และโครงการประกันภัยขนาดเล็ก แผนการคุ้มครองทางสังคม และอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมประชุมหลายคนเน้นว่ารูปแบบการเข้าถึงกองทุนว่าด้วยการสูญเสียและความเสียหายจะต้องแตกต่างจากกองทุนด้านสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่มีอยู่ซึ่งออกแบบมาสำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวจากผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ผู้เข้าร่วมรายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า “มันไม่น่าดึงดูดใจเลยที่จะสนับสนุนทางการเงินให้กับความล้มเหลวของปฏิบัติด้านสภาพภูมิอากาศ แต่มันสำคัญมาก มันเกี่ยวกับการสร้างรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการกับการสูญเสียและความเสียหายประเภทต่างๆ และระดับของการสูญเสียและความเสียหายที่แตกต่างกัน”

กองทุนนี้จะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุด โดยพิจารณาจากความเป็นจริงทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันของการที่ถ่านหินถูกนำกลับมาใช้ในระยะสั้น (จากเดิมที่จะมีการปลดระวาง) การขยายก๊าซฟอสซิลโดยอ้างว่าเป็นเชื้อเพลิงช่วงการเปลี่ยนผ่าน และความมุ่งมั่นของแผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจก(NDC) ที่แม้ว่าจะมีการยกระดับแต่ยังไม่เพียงพอ – แนวโน้มเหล่านี้ย้อนแย้งกับผลที่มีการตัดสินใจที่ COP26

รายงานวิทยาศาสตร์ล่าสุดของ IPCC ชี้ชัดว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกต้องปล่อยไม่มากไปกว่านี้จากนั้นต้องลดการปล่อยลงในทันทีเพื่อจำกัดภาวะโลกร้อนไว้ที่ 1.5 ° C ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของความตกลงปารีส การประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่ม AOSIS นี้มุ่งเน้นไปที่การทำแผนที่ในเชิงลึกและการระบุกิจกรรมหลักและรูปแบบต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่า ณ การประชุม COP27 กองทุนว่าด้วยการสูญเสียและความเสียหายให้ความสำคัญกับการพิจารณาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก (SIDS) เป็นอันดับแรก

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า กลุ่ม AOSIS จะสร้างรากฐานที่มั่นคงในการสนับสนุนวาระการประชุมและกองทุนว่าด้วยการสูญเสียและความเสียหาย ณ COP27

https://www.aosis.org/aosis-pushes-progress-on-loss-and-damage-finance-facility/

https://www.channelnewsasia.com/sustainability/climate-change-compensation-fight-brews-ahead-cop27-summit-2866346