เรื่องที่ต้องรู้ว่าด้วย COP

แปลเรียบเรียงจาก https://www.globalwitness.org/en/blog/everything-you-need-know-about-cop/?utm_source=hootsuite&utm_medium=twitter_ เขียนโดย Mark Normington Communications Officer mnormington@globalwitness.org การประชุมเจรจาสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศของ UN ในปี 2565 ที่อียิปต์จะเน้นที่แผนงาน การเงิน และเชื้อเพลิงฟอสซิล การประชุมเจรจาสุดยอดด้านสภาพภูมิอากาศ COP ย่อมาจาก ‘Conference of … More

Rate this:

สถานะปัจจุบันของการจัดหาเงินทุนด้านความสูญเสียและความเสียหาย

แปลเรียบเรียงจาก https://www.wri.org/insights/current-state-play-financing-loss-and-damage เขียนโดย Preety Bhandari, Nataniel Warszawski and Chikondi Thangata ตั้งแต่ปี 2543 ผู้คนกว่า 4 พันล้านคนได้รับผลกระทบ และมีความเสียหายราว 2.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ จากภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้ว … More

Rate this:

ลืมตาก็ Net Zero หลับตาก็ Net Zero : Editor’s Note

Net zero กลายเป็น megatrend เป็นจุดขายของประเทศต่างๆ และบริษัทและหน่วยธุรกิจต่างๆ ทั่วโลก ไทยก็ติดเทรนด์กับเขาด้วย ลืมตาก็ net zero หลับตาก็ net zero คำถามคือ แม้เราจะบรรลุ net zero ในปี 2608 … More

Rate this:

6 ประเด็นว่าด้วยการสูญเสียและความเสียหาย(loss and damage)จากวิกฤตสภาพภูมิอากาศ

แปลเรียบเรียงจาก https://www.wri.org/insights/loss-damage-climate-change, April 6, 2022 เขียนโดย Preety Bhandari, Nate Warszawski, Deirdre Cogan and Rhys Gerholdt อุณหภูมิเฉลี่ยผิวโลกเพิ่มขึ้นแล้ว 1.1 องศาเซลเซียส (2 องศาฟาเรนไฮต์) … More

Rate this: