ไม่ต้องรอผลการประชุมเจรจาโลกร้อน ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป ทำไปเลย