วาฬมิใช่เป้าการสังหารอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องความอยู่รอดทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับเราและมหาสมุทร

เขียนโดย จุนนิชิ ซาโตะ ผู้อำนวยการบริหาร กรีนพีซญี่ปุ่น แปล ธารา บัวคำศรี อุตสาหกรรมล่าวาฬเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากการรับรู้เดิมนับตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ในช่วงนั้นมีวาฬ 39,000 ตัวถูกฆ่าในแต่ละปี ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมาการล่าวาฬทั่วโลกลดลงเหลือเป้าหมายการฆ่า 1000 ตัว ทว่าในแต่ละปี … More

Rate this: