การออกแบบอย่างชาญฉลาดเชิงนิเวศ(Ecological Intelligent Design)

มหาวิทยาลัย สถาบัน และบริษัทที่ปรึกษาเริ่มสอนและทำการวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์สะอาดและการออกแบบอาคารเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นไปได้ที่จะไปถึง Factor 4/ Factor 10 ในการใช้พลังงานและวัตถุดิบ ไมเคิล บรอนการ์ท นักเคมีนิเวศ และวิลเลียม แม็คโดโน สถาปนิกและนักออกแบบ ได้สร้างผลิตภัณฑ์และอาคารโดยยึดหลักการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอยู่บนฐานแนวคิดที่ว่าผลิตภัณฑ์มี 3 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์ที่บริโภคได้ (Consumables) … More

Rate this: