ข้อเสนอเพี้ยน ๆ ในวันคุ้มครองโลก

563474_494404103929770_1618557107_n

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปีเป็นวันคุ้มครองโลก ในประเทศไทยเป็นวันที่ร้อนมากที่สุดวันหนึ่งของปี ถ้าเชื่อกรมอุตุฯ วันที่ร้อนที่สุดที่จะเป็นวันที่ 23-24 เมษายน เป็นวันที่น่าจะมีการใช้ไฟฟ้าเปลืองมากที่สุดวันหนึ่ง ผมจึงอยากจะเสนอว่า แทนที่เราจะเล่นสาดน้ำสงกรานต์ช่วงวันสงกรานต์ (ซึ่งจากการสังเกตการณ์ด้วยตัวผมเองมาหลายปี มักจะมีฝนมากบ้างน้อยบ้างตกลงมาในช่วงนั้นพอดี ทำให้อากาศเย็นขึ้น) เราควรที่จะเล่นสาดน้ำกันในช่วงวันที่ร้อนที่สุดของปี !!! จะได้ใช้น้ำซึ่งกำลังเป็นของหายากและมีราคาแพงมากขึ้นได้คุ้มค่า

ข้อเสนอนี้ไม่เกี่ยวกับการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ถือปฏิบัติกันมา

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: