ผืนป่าดั้งเดิมในกัมพูชากำลังหายไป

acquired December 31, 2000 download large image (12 MB, JPEG, 3660×3660) acquired October 30, 2015 download large image (9 MB, JPEG, 3660×3660)   กัมพูชาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการทำลายป่าไม้เร็วที่สุดในโลก … More

Rate this: