มาร่วมกันรณรงค์ให้เราได้ใช้ Facebook และอินเตอร์เน็ตที่มาจากพลังงานสะอาด

</object>

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติพลังงานกับกรีนพีซ Greenpeace Southeast Asia