ห่วงโซ่อาหารในมหาสมุทร A little thing that matter

Algae such as Alexandrium tamarense (left) harness sunlight to make food for themselves, then become food for everything from krill, fish, turtles, and whales. (Photographs © WHOI, WHOI,Wiborg, deeje, and *christopher*)

สาหร่ายอย่างอเล็กซานเดรียม ทามาเรนเซ (ด้านซ้าย) ใช้แสงแดดเพื่อสร้างอาหารให้ตัวมันเอง และกลายเป็นอาหารของสัตว์ทะเลตั้งแต่กุ้ง ปลา เต่าและวาฬ

 

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: