บริษัทอินเตอร์เฟส (Interface, Inc.)  – บริการปูพรมแต่ไม่ขายพรม

ในปี พ.ศ.2537 บริษัทอินเตอร์เฟส ซึ่งเป็นบริษัทผลิตพรมและเครื่องตกแต่งภายในชั้นนำของประเทศได้เปลี่ยนภาพของบริษัทมูลค่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ให้เป็น “บริษัทนิเวศอุตสาหกรรมและการค้ารายแรกของโลก”

แทนที่จะขายพรมชิ้นทั้งห้องบริษัทได้คิดออกแบบพรมที่เป็นแผ่นๆ มาประกอบกันและสามารถเปลี่ยนที่ละชิ้นได้เมื่อชำรุด บริษัททำสัญญากับผู้ซื้อว่าให้บริการพรมคุณภาพสูงและรับเปลี่ยนพรมที่ชำรุดให้ บริษัทยังคงเป็นเจ้าของพรมเหล่านี้และเป็นผู้รับผิดชอบดูแลรักษาซ่อมแซมและรีไซเคิลในที่สุด

การที่บริษัทรับผิดชอบสินค้าตลอดทั้งวงจรชีวิตจึงกล้ายืนยันเรื่องการรีไซเคิล และนำเอาวัตถุดิบมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการฝังกลบ

ปัจจุบันบริษัทได้คิดค้นพรมที่เป็นปุ๋ยได้ พรมนี้ทำจากเส้นใยธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ ซึ่งบริษัทหวังว่าจะทำขยายการผลิตให้มากขึ้น  ปัจจุบันบริษัทสามารถประหยัดได้กว่า 20 ล้านจากนโยบายการเช่าซื้อและการใช้เทคโนโลยีที่สะอาดขึ้นในโรงงาน