ภูมิทัศน์เกษตร ณ ยูเครนตอนกลาง

ขณะบินเหนือยุโรปตะวันออก นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติถ่ายภาพนี้ของพื้นที่อ่างเก็บน้ำ Kaniv ที่สร้างกั้นแม่น้ำ Dnieper ห่างจากกรุงเคียฟ ยูเครน ไปทางตอนใต้ประมาณ 72 กิโลเมตร บุปผาสาหร่ายสีเขียวนีออน ป่าไม้เล็ก ๆ ที่ครอบคลุมพืชผลเก่า และผืนดินเกษตรกรรมที่แตกต่างหลากหลาย—ลักษณะเฉพาะของภูมิประเทศเหล่านี้เชื่อมโยงกันผ่านประวัติศาสตร์และผลที่ตามมาหลังจากนั้น ในช่วงต้นปี 2463 สหภาพโซเวียตใช้นโยบายที่เรียกว่า “collectivization” สำหรับชาวยูเครน … More

Rate this: