ประเทศไหน “ทวิต” มากที่สุด

Image courtesy of Eric Fischer, via Flickr นายอิริก ฟิชเชอร์ นักแผนที่ว่าด้วยโซเชียลมีเดีย สร้างแผนที่นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่เชิงกายภาพและการส่งผ่านทวิตเตอร์ สีม่วงเป็นการตอบรับจากคนกลุ่มหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งไปยังคนกลุ่มอื่นๆ สีขาวแสดงการตอบรับจากทั้งสองด้าน แผนที่ซึ่งนายฟิชเชอร์สร้างขึ้นมีลักษณะที่น่าทึ่งประการหนึ่งคือการจราจรขาเข้าและขาออกของทวิตเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาในปี 2010 พบว่า ร้อยละ 21 ของชาวอินโดนีเซียใช้ทวิตเตอร์(Twitter) … More

Rate this: