climatecom-638x454

ภาพโดยสำนักข่าว AP

สามวันหลังจากโครตมหาพายุไห่เยี่ยนพัดถล่มตอนกลางของฟิลิปปินส์อย่างราบคาบ เยป ซาโน (Naderev “Yeb” Saño) หัวหน้าคณะเจรจานโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของฟิลิปปินส์ บอกผู้เข้าร่วมเวทีเจราจาโลกร้อนครั้งที่ 19  told the delegation at (the 19th United Nations Framework Convention on Climate Change) ว่า เวลากำลังจะหมดสำหรับประเทศที่เป็นหมู่เกาะอย่างฟิลิปปินส์สำหรับการเจรจาว่าด้วยสภาพภูมิอากาศที่ล้มเหลว เยป ซาโน ทำการประท้วงอดอาหารจนกว่าจะเห็นการเจรจามีความคืบหน้าชัดเจน เยป ซาโนท้าทายกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยกับภาวะโลกร้อนและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศน้อยกว่าโดยกล่าวว่า “ผมท้าคุณ ให้ออกจากหอคอยงาช้าง ถอยห่างออกจากที่นั่งอันแสนสบาย ผมท้าคุณให้ไปดูหมู่เกาะในแปซิฟิค แคริเบียน ในมหาสมุทรอินเดีย ไปดูให้เห็นกับตาว่าน้ำทะเลที่สูงขึ้นนั้นมันส่งผลกระทบอย่างไร  ผมท้าคุณให้ไปดูเขตเทือกเขาหิมาลัยและแอนดิส ไปดูให้เห็นกับตาว่าชุมชนแถบนั้นต้องเผชิญความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันจากการละลายของธารน้ำแข็งอย่างไร ผมท้าให้คุณไปยังเขตอาร์กติกที่ซึ่งคนพื้นเมืองต้องเผชิญกับภัยจากการละลายของมวลน้ำแข็งของมหาสมุทรอย่างไร ผม้ทาให้คุณไปดูเขตสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คงคา อะเมซอน ไนล์ ไปดูให้เห็นกับตาว่าชาวบ้านเค้าดำรงชีวิตท่ามกลางภัยคุกคามจากน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างไร ผมท้าคุณให้ไปเขตเทือกเขาในอเมริกากลางจะต้องเจอกับพายุเฮอริเคนยักษ์ ไปดูทุ่งสะวันนาของแอฟริกาที่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายของการขาดแคลนน้ำและอาหาร และถ้ายังไม่พอ พวกคุณอาจต้องไปที่ฟิลิปปินส์ในตอนนี้เลย