ไฟฟ้าจากถ่านหิน(เมื่อรวมต้นทุนผลกระทบภายนอก) แพงกว่าไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

รายงานเรื่อง การคำนวณต้นทุนทั้งหมดของวงจรชีวิตของถ่านหิน (Full cost accounting for the life cycle of coal) ตีพิมพ์ใน  Annals of The New York Academy of Sciences … More

Rate this: