สถานะของสภาพภูมิอากาศโลกปี 2564

สถานะของสภาพภูมิอากาศโลกปี 2564 : รายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก(WMO) – ซึ่งปล่อยออกมาในเดือนพฤษภาคม 2565 ทุกอย่างเลวร้ายลงและเร็วขึ้น ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกแตะระดับสูงสุดใหม่ทั่วโลกในปี 2563 เมื่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สูงถึง 413.2 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ทั่วโลกหรือ 149% ของระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม ข้อมูลจากสถานที่เฉพาะระบุว่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี … More

Rate this: