คนที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ช่วงปี พ.ศ.2503–2512  ผู้หญิง 1 ใน 20 คนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1 ใน 8     สารเคมีก่อมะเร็งถูกผลิตและใช้อย่างต่อเนื่องในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีไม่ถึงร้อยละ 2 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ราว 600,000 ชนิด ที่ได้ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ  ขณะที่มีการอนุญาตให้ใช้สารเคมีชนิดใหม่ราว 1,000 ชนิดในทุกๆ ปี

จากรายงานของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency – EPA) และกองทุนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Defense Fund) พบว่ามีข้อมูลพอที่จะประเมินอันตรายของสารเคมีได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีปริมาณการผลิตต่อปีมากกว่า 1 ล้านปอนด์) สารเคมีที่ไม่มีข้อมูลทางพิษวิทยาเลยมีมากกว่าร้อยละ 40  ถึงกระนั้นสารเคมีเหล่านี้ก็ยัง “ได้รับอนุญาต” ให้ใช้ในการผลิตสินค้า