ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการควบคุมสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

คนที่เป็นมะเร็งระบบสืบพันธุ์ในสหรัฐอเมริกามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ช่วงปี พ.ศ.2503–2512  ผู้หญิง 1 ใน 20 คนมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม แต่ปัจจุบันเพิ่มเป็น 1 ใน 8     สารเคมีก่อมะเร็งถูกผลิตและใช้อย่างต่อเนื่องในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมมีไม่ถึงร้อยละ 2 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งมีอยู่ราว 600,000 ชนิด ที่ได้ผ่านการทดสอบอย่างเพียงพอ  ขณะที่มีการอนุญาตให้ใช้สารเคมีชนิดใหม่ราว 1,000 ชนิดในทุกๆ ปี

จากรายงานของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency – EPA) และกองทุนพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Defense Fund) พบว่ามีข้อมูลพอที่จะประเมินอันตรายของสารเคมีได้ไม่ถึงร้อยละ 10 ของสารเคมีที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ (ซึ่งมีปริมาณการผลิตต่อปีมากกว่า 1 ล้านปอนด์) สารเคมีที่ไม่มีข้อมูลทางพิษวิทยาเลยมีมากกว่าร้อยละ 40  ถึงกระนั้นสารเคมีเหล่านี้ก็ยัง “ได้รับอนุญาต” ให้ใช้ในการผลิตสินค้า

About Tara Buakamsri

ordinary people

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WORLD ORGANIC NEWS

Decarbonise the air, Recarbonise the soil!

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Pimthika 'S BLOG

The Right Way To Walk For Coffee Lover

A-FAB

ASEAN for a Fair, Ambitious and Binding Global Climate Deal

TARAGRAPHIES

A view from within in a hyperconnected world

Burma Concern

A Creative Platform for Understanding Burma

AOr NOpawan

The story of Red Yarn

Matt on Not-WordPress

Stuff and things.

%d bloggers like this: