บันทึกอุตุนิยมวิทยาต่างสำนัก กับแนวโน้มในทิศทางเดียวกันของภาวะโลกร้อน

ทุกๆ ปี นักวิทยาศาสตร์จากสำนักต่างๆ เช่น สถาบันกอดดาร์ดเพื่อการศึกษาอวกาศแห่งนาซา(NASA’s Goddard Institute for Space Studies : GISS) ศูนย์ข้อมูลสภาพอากาศแห่งชาติ(NOAA’s National Climatic Data Center : NCDC) กรมอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่น … More

Rate this: