ประเทศไหน “ทวิต” มากที่สุด

Image courtesy of Eric Fischer, via Flickr นายอิริก ฟิชเชอร์ นักแผนที่ว่าด้วยโซเชียลมีเดีย สร้างแผนที่นี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นการเคลื่อนที่เชิงกายภาพและการส่งผ่านทวิตเตอร์ สีม่วงเป็นการตอบรับจากคนกลุ่มหนึ่งในที่ใดที่หนึ่งไปยังคนกลุ่มอื่นๆ สีขาวแสดงการตอบรับจากทั้งสองด้าน แผนที่ซึ่งนายฟิชเชอร์สร้างขึ้นมีลักษณะที่น่าทึ่งประการหนึ่งคือการจราจรขาเข้าและขาออกของทวิตเตอร์ในประเทศอินโดนีเซีย การศึกษาในปี 2010 พบว่า ร้อยละ 21 ของชาวอินโดนีเซียใช้ทวิตเตอร์(Twitter) … More

Rate this:

ละอองลอย(Aerosols) – ฝุ่นละออง(ถ่านหิน)ในสายลม!

นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา เครื่องมือ Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) บนดาวเทียม Terra ขององค์การนาซาได้ทำการวัดแบบแผนของละอองลอย(aerosols) ซึ่งหมายถึงอนุภาคขนาดเล็กแขวนลอยในอากาศ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงอิทธิพลอันสลับซับซ้อนที่ “ละอองลอย” มีต่อภูมิอากาศโลก แผนที่โลกเปรียบเทียบให้เห็นแบบแผนการกระจายตัวของละอองลอยทั่วโลกในช่วงปี 2543-2550 (ภาพบน) และค่าเฉลี่ยของละอองลอยในปี 2550(ภาพด้านล่าง) แผนที่บนแสดงความหนา(ทึบแสง)ของละอองลอย … More

Rate this: