การหลอมละลายของแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเตาปฏิกรณ์ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นแล้ว

ธารา บัวคำศรี แปลเรียบเรียงจาก Asahi Shimbum เขียนโดย TATSUYUKI KOBORI  สองเดือนก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการว่าแท่งเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์สามเตาที่โรงไฟฟ้าฟูกูชิมาหมายเลข 1  เกิดการหลอมละลาย ทีมงานขององค์กรด้านความปลอดภัยทางอุตสาหกรรมและนิวเคลียร์(NISA) ไม่ได้สนใจและไม่ได้ทำอะไรกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว ทีมงานได้สรุปในรายงานว่าการหลอมละลายเกิดขึ้นที่เตาปฏิกรณ์หมายเลข 1 ถึง 3 เมื่อเวลาบ่าย 2.45 ของวันที่ 18 … More

Rate this: