เกาหลีประสบกับหิมะตกหนัก ภัยแล้งรุนแรง ฝนตกหนัก และภัยจากพายุอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ปี 1998 ฤดูใบไม้ผลิมีอากาศร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี เกิดน้ำท่วมหลายครั้งในฤดูร้อน และฤดูใบไม้ร่วงกลับร้อนกว่าฤดูร้อน เส้นแบ่งระหว่างสี่ฤดูกาลกำลังสับสนเลือนรางขึ้นเรื่อยๆ  สภาพภูมิอากาศทางตอนใต้ของประเทศได้เปลี่ยนเป็นแบบกึ่งเขตร้อนโดยปราศจากฤดูหนาว การเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมที่สังเกตได้ยังรวมถึง การที่ดอกไม้ผลิบานเร็วกว่าเดิม และการลดลงของปลาพันธุ์ต่างๆ พื้นที่ป่าเองก็ได้รับผลกระทบ และผู้คนกำลังกังวลเรื่องระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งคุกคามบริเวณที่ลุ่มน้ำท่วมขังตามชายฝั่งทางใต้และตะวันตก

ถึงกระนั้น สาธารณรัฐเกาหลียังคงเป็นผู้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รายสำคัญจากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน เช่น ปรับโครงสร้างโรงงานอุตสาหกรรมใหม่ การอนุรักษ์พลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนแล้ว การปล่อยก๊าซก็คงเพิ่มสูงขึ้นต่อไป กลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมในสาธารณรัฐเกาหลี ได้เริ่มออกมาแสดงความกังวลว่า เกาหลีเปราะบางต่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่วงทศวรรษ 1990 และตั้งแต่นั้นมา ก็ได้วิ่งเต้นต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน รวมทั้งได้รณรงค์ให้ใช้พลังงานทางเลือก มีการตั้งศูนย์พลังงาน (eco-centre) ในกรุงโซล (Seoul) ที่ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม นอกจากนี้ ยังมีการประท้วงหน้าสาขาของบริษัท Shell ในเกาหลี สถานฑูตสหรัฐอเมริกา และสถานที่ราชการหลายแห่ง ได้มีการจัดรณรงค์ทางการศึกษาโดยเฉพาะในหมู่นักเรียน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและกดดันผู้นำทางการเมืองและภาคอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มีการตั้ง the Korea Green Foundation ขึ้นในปี 2002 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทางองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก และในปี 2006 ทางองค์กรได้เปิดฉายภาพยนตร์สาร-คดีของ Al Gore เรื่อง An Inconvenient Truth รอบพิเศษให้กับผู้นำทางความคิดและครูอาจารย์  การรณรงค์ชื่อ “STOP CO2” ได้ริเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนปี 2007 และได้เปิดตัวประติมากรรม “STOP CO2” ที่หน้าศาลากลางกรุงโซลต่อหน้าผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงหลายคน

ในเดือนมิถุนายนปี 2007 คณะบิชอปคาทอลิกแห่งสาธารณรัฐเกาหลีได้ตีพิมพ์แถลงการณ์เรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อลดภัยจากภาวะโลกร้อนในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก แถลงการณ์ได้กระตุ้นให้ทุกคนเปลี่ยนนิสัยของตนเองและลดการใช้พลังงาน